Lakukan pemberian vaksin demam typhoid di Laboratorium Klinik IBL – Semarang